OIKOFIX

Oikolukua sinulle

Tietoja Oikofix-palvelusta

Oikofix on ilmainen oikolukupalvelu suomen kielelle sekä eräille muille Suomessa puhuttaville kielille. Sen avulla voit tarkistaa tekstisi kirjoitusvirheiden ja yleisimpien kielioppivirheiden varalta. Tavoitteenamme on tarjota kattava ja monipuolinen oikolukupalvelu, jonka käyttö on helppoa ja miellyttävää kenelle tahansa.

Tämän verkkopalvelun sekä suomen kielen analysointiteknologian kehittämisestä vastaa Harri Pitkänen (hatapitk@iki.fi). Lähetä minulle sähköpostia, jos kaipaat palveluun jotain uutta tai huomaat siinä parannettavaa.

Sanastot

Suomen kieli tarkistetaan pääosin Kotimaisten kielten keskuksen oikeinkirjoitussääntöjen mukaisesti. Suomenkieliselle tekstille tehdään myös kieliopin tarkistus, jossa etsitään tekstistä eräitä tyypillisimpiä kielioppivirheitä. Perussanaston lisäksi käytettävissä on kaksi laajempaa sanastoa, joista toinen sisältää luonnontieteiden ja lääketieteen termejä ja toinen puhekielisiä sekä modernista kirjakielestä poistuneita sanoja. Suomen kielen tarkistuksen tekninen toteutus pohjautuu Voikko-kielentarkistuskomponenttiin.

Pohjoissaamen oikolukuun käytetään Divvun-projektin tuottamaa oikolukusanastoa. Kieliopin tarkistinta pohjoissaamelle ei vielä ole käytettävissä.

Englannin kielen sanastosta on kaksi versiota, toinen amerikanenglannille ja toinen brittienglannille. Molemmat sanastot ovat peräisin SCOWL-sanastotietokannan uusimmasta versiosta. Englanniksi kirjoittavien on syytä huomata, että mikäli sanalla on kaksi rinnakkaista kirjoitusasua, nämä englannin kielen sanastot hyväksyvät niistä yleensä vain toisen. Tämä helpottaa yhtenäisen kirjoitustyylin säilyttämistä. Suomen kouluissa opetetaan pääasiassa brittienglantia.

Brittienglannista on olemassa myös ns. Oxford-kirjoitusasu. Oxford-kirjoitusasussa esimerkiksi tavanomaisen brittienglannin sana realise kirjoitetaan -ize-päätteellä realize, eli samoin kuin amerikanenglannissa. Tämän oikolukupalvelun brittienglannin sanasto ei hyväksy Oxford-kirjoitusasun poikkeavia muotoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että muodot olisivat brittienglannissa väärin, kunhan niitä käytetään tekstissä systemaattisesti.

Palvelun historiaa

Oikofix pohjautuu Webvoikko-nimiseen palveluun. Webvoikko julkaistiin tammikuussa 2007. Alkuvaiheessa palvelu sisälsi pelkästään suomen kielen oikoluku- ja tavutustoiminnot. Heinäkuussa 2009 julkaistiin Webvoikko 2.0, jonka paranneltu käyttöliittymä sisälsi myös kieliopin tarkistimen.

Webvoikko 2.0 palveli käyttäjiään monta vuotta, mutta pian sekin alkoi käydä vanhanaikaiseksi. Palvelun käyttäjät toivoivat mm. helpompaa, tekstinkäsittelyohjelmista tuttua oikolukukäyttöliittymää sekä tukea useammille kielille. Voikko-oikolukukomponentti ei kuitenkaan tue esimerkiksi englannin kieltä. Kun lokakuussa 2014 päätimme laajentaa palvelua myös Voikon ulkopuolisiin kieliin, katsoimme parhaaksi nimetä palvelun uudelleen, ja hankimme sille myös helpommin muistettavan verkko-osoitteen. Oikofix oli syntynyt.

Muita apuvälineitä

Uutisia

11.4.2021
Päivitetty suomenkieliset erikoissanastot uusiin versioihin. Nämä sisältävät useita satoja uusia sanoja sekä muita korjauksia.